Cassola de Cabrit

Si vols fer casola de cabrits, fes-ne quartés e fes-ne quatre o cinc peces. E ayats les casoles ho casola, e metets-hi quesecom d’oli amb del grex fus qui’s fa del porc. E matets so en la casola, e sal trida per so que la carn no’s pusque pendre a la casola. E posats-hi los cabrits o cabrit amb tallades de cansalada amples; e puy vaya forn. E quant serà rullat (torrat)de la una part, girats-lo de la altra part.

E ayats aperellat de bones espícies picades amb safrà mòlt de jurvert e de la ceba e dels fetges, e muyols d’ous debatuts amb de bon vinagre; e devatets so tot encemps. E quant la casola serà venguda del forn, que’ls cabrits seran torrats ho rullats, trahets-los de la casola, e matets la salsa en la casola, e posats-la sobre el foc; e sia ben manat, per so que’ls hous no’s destrien. Ayats del vinagre, e matets-n’i, guissa que no y sàpia gaire.e quant vindrà que volrà bullir, tornats-hi los cabrits, e bulla tro que sia espesa. E testats so de sal e de vinagre. E ayats dedins quessequom de ceba prim tallada, sin’i volrets, car més ne valrà. E puys fets-na escudelles, e cabrit per telladors. Cassola de Cabrit 2 (pàg. 174)

Si vols fer casola de cabrits, vós aurets los cabrits, e fer-n’ets cortés, e farets de cascú corter quatre o cinc trossos o parts. E ayats les casoles, he matets-hi quessacom d’oli e de grex ffus. E posats en la casola dos canyetes per tal que la carn no’s pusqua tanir (agafar) a la casola; e sobre les canyetes possats los cabrits amb tellades de cansalada amplas, e vaya al foc. E quant serà collorat o colrat d’aquella part, girats-los de l’altra part en la casola.

E ayats picades espícies amb sefrà, e amb jurvert, e amb fetges, e amb muyols d’ous debatuts amb de bon vinagre; e sia trempat amb aygua lo vinagre, e debatets-ho bé tot encemps. E quant la casola vendrà del forn que’l cabrit vos perà colrat, trets-lo de la casola e matets la salsa en la casola amb lo grex que la carn hi aurà lexat; e posats la casola sobre lo foc. E sia bé manat, per so que’ls hous no’s pusquen destriar, tota veguada, a una mà. E quant comensarà a bolir, tornats lo cabrit en la casola e la cansalada; e bulla tro que sia espesa. E testats-ho de sal e de vinagre. E apayats quessacom de ceba prim tayllada. E puys fes-ne escudelles.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *