Bunyols de formatge d’ous

Si vols fer bunyols que sien bons, qui’s fan de formatge e d’ous, se fan axí: ages pasta ben levada e hous e formatge rellat, e sia ben espès; e fe’n redolins axí com un hou. E ages una casola, e mit-hi de greix qui’s fa del porc doç, e gite’ls en la casola. E, quant seran ben cuyts, posso’ls en un tellador amb sucre desús e dejús.
E si per ventura no podíeu aver del grex del porc, fets-ho de bon holi. E si axí matex no y volíeu metre sucre, quar axí’s deu fer, matetst-hi de bona mel.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *